معاون وزارت بهداشت: برنامه مسابقات پس از تمرینات و بدون تماشاگر خواهد بود

ابتدا تمرینات آغاز خواهد شد و برگزاری مسابقات فقط در لیگ برتر و دسته یک خواهد بود و مسابقات شهرستانی و دسته دو و سه منتفی است و انجام ماساژ برای فوتبالیست ممنوع است.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ،فرهادی معاون وزیر بهداشت گفت : ابتدا تمرینات آغاز خواهد شد و برگزاری مسابقات فقط در لیگ برتر و دسته یک خواهد بود و مسابقات شهرستانی و دسته دو و سه منتفی است و انجام ماساژ برای فوتبالیست ممنوع است. سرویس‌های بهداشتی باید گندزدایی شود و توصیه می‌شود از وسایل نقلیه مانند اتوبوس استفاده نشود. برای جابجایی اعضای تیم باید افزایش تعداد اتوبوس‌ها صورت گیرد و دوش گرفتن ورزشکاران در منزل انجام شود. برنامه مسابقات 3 الی 4 هفته پس از تمرینات و بدون تماشاگر خواهد بود. اگر یک مورد تست PCR ورزشکاران مثبت شد از حضور در تمرینات منع می‌شود و اگر تست مثبت به 5 نفر از یک تیم افزایش یابد، تیم اجازه تمرین نخواهد داشت.