شاه حسینی: آبی از این اسناسنامه گرم نمی شود

رئیس اسبق کمیته انضباطی فوتبال گفت : حکایت تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال به گونه ای است که مسئولان نمی خواهند اطلاعات پیش نویس اساسنامه را به بیرون درز بدهند تا به اطلاعات اهل فن و کارشناسان افزوده شود.

شاه حسینی رئیس اسبق کمیته انضباطی فوتبال گفت : فیفا می‌گوید فدراسیون‌های عضو، باید مقررات اختصاصی و فنی را رعایت کنند و به قوانین داخلی کشورشان نیز احترام بگذارند. در پیش نویسی که به فیفا ارسال شده دو پیشنهاد ارائه شده، فدراسیون فوتبال جز نهادهای عمومی غیردولتی مشمول ماده 584 قانون تجاری بوده و پیشنهاد دیگر هم در مورد استقلال فدراسیون است. اگر امروز، حمایت های مالی دولت از فدراسیون فوتبال گرفته شود، آیا فدراسیون فوتبال توان اداره مالی کامل خود را دارد؟ همه موافق استقلال فدراسیون فوتبال هستند ولی نه اینکه فردا کاسه گدایی را به سمت دولت دراز کنند.