معاون سازمان خصوصی‌سازی: وزارت ورزش درباره دو ورزشگاه امام رضا و شهید کاظمی پاسخ‌گو باشد

بحثی برای واگذاری ورزشگاه کاظمی به پرسپولیس و امام رضا(ع) به استقلال وجود ندارد و این موضوع در دستور کار هم قرار نگرفته است.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ،ابوالقاسم شمسی جامخانه عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی گفت: اگر سندی برای مالکیت پرسپولیس و استقلال بر ورزشگاه کاظمی و امام رضا وجود دارد به ما هم نشان بدهید زیرا مالکیت این دو مجموعه در اختیار شهرداری تهران است.

عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی درباره ایرادهای مطرح شده نسبت به واگذاری دو ورزشگاه به پرسپولیس و استقلال بیان کرد: بحثی برای واگذاری ورزشگاه کاظمی به پرسپولیس و امام رضا(ع) به استقلال وجود ندارد و این موضوع در دستور کار هم قرار نگرفته است. تنها ورزشگا‌ه‌های مرغوبکار و کمپ حجازی برای استقلال و شهید درفشی‌فر و شهدای گمنام برای پرسپولیس به سازمان خصوصی سازی معرفی شدند. اگر سندی برای مالکیت پرسپولیس و استقلال روی ورزشگاه کاظمی و امام رضا وجود دارد به ما هم نشان بدهید زیرا مالکیت این دو مجموعه در اختیار شهرداری تهران است.

عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی درباره آخرین وضعیت خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس عنوان کرد: در حال حاضر مراحل آماده سازی برای پذیرش بحث افزایش سرمایه باشگاه ها را انجام می‌دهیم. اگر سند مالکیت دو ورزشگاه (مرغوبکار، درفشی‌فر) را بگیریم افزایش سرمایه انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید :

آخرین وضعیت سرخابی ها برای خصوصی سازی بررسی شد

سلطانی فر : با خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس، وزارت وظایف حاکمیتی را اجرا می کند

سازمان خصوصی سازی به استقلال و پرسپولیس ۴ مجموعه ورزشی واگذار کرد