خوردبین : آیا با فحاشی کردن به این و آن کسی قهرمان مردم می‌شود ؟

وقتی علی پروین برای استقبال از استقلالی که قهرمان آسیا شده به فرودگاه می‌رود و همه ما به تیم رقیب تبریک می‌گوییم، اینها ناشی از یک فرهنگ ایرانی و ورزشی است و متاسفانه در این دوره فراموش شده است.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، محمود خوردبین ، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت :خوشبختانه خودم را از فضای مجازی دور نگه داشته‌ام. گاهی می‌بینم و می‌شنوم که بسیاری از بی احترامی‌های روی سکوها و دعواهای چهره‌های فوتبالی، ریشه در همان فضای مجازی داشته است. آیا با فحاشی کردن به این و آن کسی قهرمان مردم می‌شود؟ برای یک برد و باخت چنان به همدیگر حمله می‌کنند که آدم تصور می‌کند پای مرگ و زندگی وسط است.

وی افزود : وقتی علی پروین برای استقبال از استقلالی که قهرمان آسیا شده به فرودگاه می‌رود و همه ما به تیم رقیب تبریک می‌گوییم، اینها ناشی از یک فرهنگ ایرانی و ورزشی است و متاسفانه در این دوره فراموش شده است. بروید ببینید چه کسانی و با چه اهدافی این فضا را درست کردند؟ حال آدم از بی احترامی ها و جنگ های فضای مجازی بهم می خورد. برای یک پیشکسوت خیلی بد است که برابر چشم مردم و برای کری خواندن به دیگران توهین کند. استقلال بدون پرسپولیس و پرسپولیس بدون استقلال معنایی ندارد.