نبی: به دنبال حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها هستیم

مطابق نظر فدراسیون فوتبال و همچنین به دنبال مطالبات جمعیت و برخی باشگاه‌ها، در تلاش هستند با توجه به ظرفیت و امکانات موجود تماشاگران به استادیوم ها بیایند.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال گفت: مطابق نظر فدراسیون فوتبال و همچنین به دنبال مطالبات جمعیت و برخی باشگاه‌ها، در تلاش هستند با توجه به ظرفیت و امکانات موجود و بر اساس مکاتبات و پیگیری های بعمل آمده برای حضور حداقلی تماشاگران با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در استادیوم ها موافقت های لازم را از مراجع ذیربط اخذ نمایند و البته در صورت بوجود آمدن این امکان، ابتدا در ورزشگاه آزادی و در صورت تثبیت، در سایر ورزشگاه‌های کشور نیز این امر اجرا می شود.

انتهای پیام/