اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان

سازمان لیگ فوتسال، برنامه هفته سوم تا هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان را اعلام کرد.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ فوتسال، برنامه هفته سوم تا هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان را اعلام کرد.

*هفته سوم- جمعه 10 بهمن ماه- ساعت 11

مس کرمان-شهرود ساری-شهردرای- کرمان

سایپا تهران- هیات فوتبال رودان-شهید قیانوری-تهران

پویندگان فجر شیراز-شرکت ملی حفاری ایران-ابوالفتحی-شیراز

پالایش نفت آبادان-کیمیای اسفراین-هفده شهریور-آبادان

هیات فوتبال خراسان رضوی-مس رفسنجان-شهید بهشتی- مشهد

پارش آرا شیراز-هیات فوتبال اصفهان-شهید ربانی- شیراز

*هفته چهارم-جمعه 17 بهمن ماه –ساعت 11

نامی نو اصفهان-سایپا تهران-امام علی- اصفهان

شرکت ملی حفاری ایران-مس کرمان-دانشگاه علوم پزشکی-اهواز

هیات فوتبال رودان-پویندگان فجر شیراز-شهید جعفری-رودان

رهیاب تهران- هیات فوتبال خراسان رضوی-شهید قیانوری- تهران

هیات فوتبال اصفهان-پالایش نفت آبادان- شهید بهشتی-اصفهان

مس رفسنجان-پارس آرا شیراز- پیام نور-رفسنجان

*هفته پنجم- جمعه 24 بهمن-ساعت 11

شهروند ساری-شرکت ملی حفاری ایران-سید رسول حسینی- ساری

پویندگان فجر شیراز-نامی نواصفهان-شهید ابوالفتحی-شیراز

مس کرمان-هیات فوتبال رودان-شهرداری- کرمان

کیمیا اسفراین- هیات فوتبال اصفهان-شهدای کارگر- اسفراین

پارس آرا شیراز- رهیاب تهران-شهید ربانی-شیراز

پالایش نفت آبادان-مس رفسنجان-هفده شهریور- آبادان

*هفته ششم- یکم اسفند- ساعت 11

سایپا تهران-پویندگان فجر شیراز-شهید قیانوری- تهران

هیات فوتبال رودان-شهروند ساری- شهید جعفری-رودان

نامی نو اصفهان-مس کرمان-امام علی- اصفهان

هیات فوتبال خراسان رضوی- پارس آرا شیراز-شهید بهشتی- مشهد

مس رفسنجان-کیمیای اسفراین-پیام نور- رفسنجان

رهیاب تهران -پالایش نفت آبادان- آمنه-تهران

*هفته هفتم-8 اسفند- ساعت 11

شرکت ملی حفاری ایران-هیات فوتبال رودان-دانشگاه علوم پزشکی-اهواز

مس کرمان-سایپا تهران-شهرداری- کرمان

شهروند ساری-نامی نو اصفهان-سید رسول حسینی-ساری

هیات فوتبال اصفهان-مس رفسنجان-شهید بهشتی-اصفهان

پالایش نفت ابادان-هیات فوتبال خراسان رضوی-هفده شهریور-آبادان

کیمیای اسفراین-رهیاب تهران-شهدای کارگر-اسفراین

انتهای پیام/