آفریدون: ارکان قضایی فدراسیون متخلفین را برابر قانون نقره داغ کنند

سرپرست تیم فوتبال سردار بوکان تبانی در دو دیدار آخر تیمش را تایید کرد.

 به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، آزاد آفریدون سرپرست تیم سرداربوکان در واکنش به مصاحبه های اخیر اظهار داشت: باشگاه سردار در مساله تبانی محرز دیدار با شاهین عامری و شهید قندی تعارفی با هیچ شخصی در هر پست و مقامی در باشگاه ندارد، فیلم کامل دیدار در فدراسیون موجود و تمامی اتفاقات داخل زمین قابل مشاهده است. 
 وی ادامه داد: تمامی رویدادهای بیرون از زمین نیز رصد و به کمیته اخلاق گزارش شده است. کمیته اخلاق با دقت کامل به زوایای پلید این موضوع ورود کرده و نشانه های آن در مصاحبه مقصرین واقعه مشخص است. خطاب به مقصرین این جریان به عنوان یک شخص حقیقی و در وهله ی دوم حقوقی از همین جا اعلام میکنم که این همه هیاهو و خبرسازی و نشر اکاذیب در خصوص عوامل باشگاه و تحریف اصل موضوع که تمام ایران و حتی جهان آن را دیدند،حرکتی شتابزده و ناشی از قبول تبانی از سوی متخلفین است. باشگاه به عنوان مدعی العموم هواداران گزارشات خود را به کمیته ارسال کرده و تا رسیدن به وصول نتیجه کوتاه نخواهد آمد. خاطر همه ی فوتبالدوستان و هواداران در سرتاسر ایران در این رویداد مکدر شد.
آفریدون گفت: در 6 سال اخیر هرگز چنین اتفاقاتی در تیم سردار سابقه نداشته و پرونده ای از این باب در سوابق این تیم دیده نمی شود.
وی در پایان اضافه کرد: انتظار داریم که فدراسیون فوتبال و ارکان قضایی آن،متخلفین را نقره داغ کرده تا حداقل بتوان ذره ای از دردهای مردم پرشور بوکان التیام یافته و برابر ماده 73 آیین نامه انضباطی با این پرونده برخورد شود.

بیشتر بخوانید: