المپیک 2020 توکیو| خواب غفلت حریف پرادعا با چَک سروقامتان ایران پرید

دو تیم والیبال ایران و لهستان در اولین دیدار خود در رقابت های المپیک 2020 توکیو به مصاف هم رفتند.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، این بازی از ساعت 15:15 به وقت ایران در سالن آریاکه آره‌نای شهر توکیو برگزار می‌شود و باتوجه به پیروزی ژاپن و ایتالیا، پیروزی در این بازی اهمیت زیادی برای تیم ملی ایران خواهد داشت و می‌تواند کلید صعود به مرحله بعدی محسوب شود.

* ست اول:

* تیم لهستان امتیاز اول را به دست آورد.

* با اسپک صالحی تیم ایران هم به امتیاز یک رسید.

* دفاع فوق العاده موسوی ایران را از لهستان پیش انداخت.

* دریافت نامطلوب مرندی باعث شد تا توپ وارد زمین لهستان شود و لئون با اسپک ناگهانی امتیاز سوم را برای لهستان کسب کند.

* سرویس کورک به تور خورد. این اولین خطا در سرویس این مسابقه بود.

* الکس شیفکا حرکت پایپ را تبدیل به امتیاز پنجم برای لهستان کرد.

* اسپک محکم محمد موسوی اختلاف را به یک امتیاز کاهش داد.

* سرویس محمد موسوی با دریافت خوب در زمین لهستان همراه نشد و در نهایت مجرد با دفاع عالی، امتیاز را در 6 برابر کرد.

* ضربه میثم صالحی از تور عبور نکرد تا لهستان زودتر به امتیاز 8 دست یابد.

* با حذف وقت استراحت فنی، بازی بدون وقفه پس از امتیاز هشتم ادامه پیدا کرد. این اقدام برای کاهش زمان مسابقه انجام شده است.

* لئون امتیاز 11 را برای لهستان کسب کرد و اختلاف را به 4 رساند.

* میلاد عبادی پور پس از کسب یک امتیاز، سرویس را از دست داد.

*سرویس بینیک نیز با اختلاف به بیرون رفت.

* یاکوب در حالتی نامتعادل برای تیمش امتیاز گرفت و اختلاف چهار امتیازی را حفظ کرد.

* کورک توپ را از کنار دست عبادی پور عبور داد و امتیاز گرفت.

* توپ درژیسکا از تور عبور نکرد تا ایران اختلاف را به عدد 2 برساند.

* سرویس بعدی موسوی هم به تور خورد؛ 16-13.

* در جذاب ترین رالی این ست، در نهایت امیر غفور برای ایران امتیاز گرفت. توپ 4 بار بین بازیکنان دو تیم جابجا شد.

* دفاع کورک روی اسپک میثم صالحی لهستان را به امتیاز 20 رساند.

* آلکنو برای اولین بار در المپیک 2020 وقت استراحت گرفت.

* با ایجاد اختلاف شش امتیازی، آلکنو وقت استراحت دوم را هم گرفت.

* با کسب امتیاز 24، لهستان در آستانه پیروزی در ست اول قرار گرفت؛ 24-17.

* سرویس لئون با اختلاف به بیرون رفت.

* لهستان امتیاز 25 را هم گرفت تا پیروز ست نخست شود.

تیم لهستان با اختلاف 7 امتیازی ست اول را به سود خود خاتمه داد.

* ست دوم:

* تیم ملی ایران در ست دوم عملکرد خوبی داشته و در شروع دو امتیاز را به دست آورد.

* سرویس خوب صالحی با دریافت خوب همراه نشد اما کورک به هر شکلی که بود یک امتیاز گرفت.

* دفاع اسپک عبادی پور با دریافت مرندی همراه شد و سپس غفور این توپ را تبدیل به امتیاز کرد.

* سرویس پرشی محمد موسوی با اختلاف بسیار زیاد به بیرون رفت.

* جکوب کوچانوفسکی امتیاز سرویس گرفت تا دو تیم در امتیاز شش برابر شوند.

* نکته جالب این که خط نگه دار امتیاز را به ایران داد اما داور تصمیم او را عوض کرد.

* الکساندر شیوکا امتیاز بعدی را هم برای لهستان به دست آورد.

* میلاد عبادی پور اسپک خود را به دست دفاع لهستان زد و سپس توپ به آنتن خورد تا ایران به امتیاز هشتم برسد.

* تک دفاع فوق العاده صالحی اختلاف را دوباره به عدد 2 رساند.

* خطای بازیکنان لهستان اختلاف را به 3 افزایش داد.

* ویتال هینن پس از ایجاد اختلاف سه امتیازی، وقت استراحت گرفت.

* صالحی از بین دستان دو مدافع توپ را رد کرد و توپ در زمین لهستان خوابید.

* ایران برای اولین بار در این ست اختلاف را به عدد 4 رسانده است.

* اسپک صالحی در گوشه زمین لهستان خوابید و ایران به امتیاز 13 رسید.

* پس از چند رفت و برگشت، کورک بود که امتیاز را برای لهستان کسب کرد.

* سرویس لئون به اوت رفت تا ایران امتیاز 16 را کسب کند.

*ضربه کورک  به زیبایی توسط میلاد عبادی پور دفاع شد و داور امتیاز را به ایران داد اما پس از بازبینی، مشخص شد که توپ اوت شده بود.

* اسپک غفور به بدن بازیکن لهستان خورد و به بیرون رفت.

* سرویس آرام معروف به تور خورد تا لهستان به امتیاز 14 برسد.

* اسپک صالحی به اوت رفت تا اختلاف به عدد 3 کاهش یابد.

* این بار صالحی با ضربه محکم امتیاز 19 را برای ایران کسب کرد.

* ایران با خطای سرویس ینیک به امتیاز 21 رسید.

* سرویس غفور هم به بیرون رفت.

* با کاهش اختلاف به عدد 2، آلکنو وقت استراحت گرفت.

* اسپک عبادی پور پس از دریافت موسوی و معروف در زمین لهستان خوابید؛ 23-20.

* کوچانوفسکی سرویس خود را به بیرون زد تا ایران در آستانه پیروزی قرار بگیرد.

* میلاد عبادی پور امتیاز 25 را برای ایران کسب کرد.

* ست سوم:

* ایران امتیاز نخست را به دست آورد.

* پاس یکدست دیدنی سعید معروف باعث شد تا دفاع لهستان جا بماند و صالحی امتیاز دوم را کسب کند.

* لئون با سرویس پرشی یک امتیاز برای تیمش کسب کرد.

* اسپک عبادی پور هم توسط لهستانی ها دفاع شد تا بازی 7-4 به سود لهستان شود.

* عبادی پور خودش یک امتیاز برای ایران کسب کرد.

* کورک در غیاب مدافعان ایران امتیاز 8 را برای لهستان گرفت.

* همانطور که گفته شد، وقت استراحت فنی در المپیک وجود ندارد.

* سرویس لئون بسیار سریع  ومحکم بود و عبادی پور اجازه داد تا توپ بیرون برود.

* دژیسکا امتیاز 14 را برای لهستان به دست آورد.

* دو دفاع متوالی در زمین ایران و سرانجام تسلیم کورک؛ بالاخره مساوی در امتیاز 14.

پس از دفاع خوب در زمین ایران، امیر غفور نتوانست توپ را از نواکوفسکی رد کند.

* علی اصغر مجرد پاس سعید معروف را تبدیل به امتیاز 15 کرد.

* ایران یک امتیاز از حریف پیش افتاد.

* امیر غفور با زدن اسپک به دست مدافع، اختلاف را به عدد دو رساند.

*  موسوی توپ لئون را دفاع کرد و اختلاف دوباره به عدد 2 رسید.

* سرویس غفور در زمین لهستان جای نگرفت.

* لئون این بار توپ را از دفاع ایران رد کرد تا دو تیم در امتیاز 18 مساوی شوند.

* سعید معروف به شکلی ماهرانه و استثنایی توپ را روی تور تبدیل به امتیاز کرد تا بازیکنان لهستان غافلگیر شوند.

* لهستان هر دو امتیاز را جبران کرد؛ سرویس های لئون باعث شدند تا توپ سالم به سعید معروف نرسد.

* سرویس لئون دوباره باعث شد تا توپ به زمین لهستان برسد اما در ادامه تک دفاع مجرد امتیاز را به ایران داد.

* اسپک بازیکن لهستان بدون برخورد به دست بازیکن ایران به بیرون رفت تا ایران به امتیاز 23 برسد.

* یک اشتباه دیگر در تیم لهستان باعث شد تا ایران در امتیاز 24 قرار بگیرد.

* پس از کسب امتیاز 22 برای لهستان، آلکنو وقت استراحت گرفت.

* سرویس کوچانوفسکی پس از برخورد به بالای تور به بیرون رفت تا ایران برنده این ست شود.

* ست چهارم: لهستان 25 – ایران 22


* ایران امتیاز اول ست را به دست آورد.

* خطای حمل توپ عبادی پور گرفته شد.

* اعتراض آلکنو به تصمیم داور سبب شد تا یک کارت زرد دریافت کند.

* سرویس لئون از روی تور رد نشد تا امتیاز به ایران برسد.

* سرویس موسوی به تور خورد.

* علی اصغر مجرد با اسپک با دقت بینیک را فریب داد و یک امتیاز برای ایران گرفت.

* میلاد عبادی پور امتیاز سرویس گرفت و شیفکا نتوانست توپ او را دریافت کند.

* عبادی پور یک امتیاز سرویس دیگر هم گرفت و بازیکنان لهستان نتوانستند ضربه او را برگشت دهند.

* با این امتیاز ایران زودتر از لهستان به امتیاز 8 رسید؛ 7-8.

* اسپک صالحی در زمین حریف خوابید تا ایران به امتیاز 9 دست یابد. پیش از آن معروف به شکلی تماشایی توپ را جمع کرده بود.

* اسپک لئون در زمین ایران خوابید و پس از برخورد توپ به دست معروف کسی نتوانست توپ را دریافت کند.

* موسوی پس از خطای سرویس تعویض شد.

* باوجود دفاع مجرد اما کورک امتیاز 15 را به دست آورد.

* اسپک غفور امتیاز 15 را به ایران داد.

* بینیک موفق شد یک امتیاز سرویس بگیرد و لهستان دو امتیاز اختلاف ایجاد کند.

* ایجاد اختلاف سه امتیازی باعث شد تا آلکنو وقت استراحت بگیرد.

* اسپک لئون در زمین ایران دریافت نشد و او از میلاد عبادی پور امتیاز گرفت.

* یک دفاع دیگر برای لهستانی ها؛ شیفکا اختلاف را به عدد 4 رساند.

* سرویس لئون با اختلاف به بیرون رفت.

* میلاد عبادی پور با زدن اسپک به دست لهستانی ها یک امتیاز گرفت.

* اسپک بعدی را شیفکا زد تا امتیاز 23 به لهستان برسد.

* دریافت خوب در زمین ایران سبب شد تا صالحی امتیاز ایران را به 21 برساند.

* مرتضی شریفی وارد زمین شد.

* سرویس او به تور خورد تا بازی مساوی شود.

* ست پنجم:


* ایران امتیاز اول را به دست آورد.

* امیر غفور به شکلی تماشایی توپ را در زمین لهستان قرار داد.

* دریافت فوق العاده عبادی پور ایران را در آستانه کسب موقعیت بعدی قرار داد اما اسپک صالحی دفاع شد.

* سرویس کورک منجر به کسب امتیاز برای ایران شد.

* اسپک لئون به زعم داور مستقیم و بدون برخورد به بازیکنان ایران اوت شد.

* سرمربی لهستان درخواست بازبینی کرد.

* پس از بازبینی مشخص شد که توپ بیرون فرود آمده است.

* لئون از توپ بعدی امتیاز گرفت و پاس بژیسکا را از مدافعان ایران عبور داد.

* جای خالی صالحی بدون برخورد به دست دفاع به بیرون رفت.

* اسپک کورک پس از برخورد به دست دفاع ایران در بیرون زمین قرار گرفت.

* اسپک کورک به گیجگاه موسوی خورد و تبدیل به امتیاز شد. کورک پس از این اتفاق از بازیکن ایران عذرخواهی کرد.

* اسپک صالحی بدون دریافت کننده تبدیل به امتیاز شد تا دو تیم در امتیاز 7 مساوی شوند.

* دفاع فوق العاده صالحی امتیاز هشت را به نام ایران زد تا ایران از لهستان پیش بیفتد.

* دو تیم جای خود در زمین را عوض کردند.

* بینیک در غیاب مدافعان ایران امتیاز بعدی را برای لهستان کسب کرد.

* پس از یک رالی فوق العاده، اسپک لئون به بیرون رفت تا دو تیم در امتیاز 9 مساوی شوند.

* سرویس میلاد عبادی پور در زمین لهستان خوابید؛ تنها بخشی از آن روی تور قرار گرفت تا امتیاز برای ایران ثبت شود و شاگردان آلکنو پیش بیفتند.

* سرویس بعدی عبادی پور به تور خورد.

* ضربه آرام لئون در میان غفلت بازیکنان ایران تبدیل به امتیاز شد.

* سرویس امیر غفور اوت شد.

* پس از اینکه صالحی اسپک را از دست داد، آلکنو درخواست وقت استراحت کرد.

* پس از آبشار پرقدرت موسوی، آلکنو واکنشی جالب نشان داد و با خنده رضایتش را به نمایش گذاشت.

* اسپک کورک به بیرون رفت تا ایران زودتر به امتیاز 14 برسد.

* صالحی پشت توپ؛ اگر سرویس او فرجام خوبی برایش داشته باشد، ایران پیروز خواهد شد.

* شیفکا موفق به کسب امتیاز برای لهستان شد.

* حالا تیمی که دو امتیاز اختلاف ایجاد کند، پیروز بازی خواهد بود.

* ایران به امتیاز 15 رسید.

* دریافت دیدنی سعید معروف ایران را در موقعیت امتیاز برتری قرار داد اما ضربه عبادی پور از روی تور رد نشد.

* پس از رفت و برگشت چهار باره، میلاد عبادی پور بالاخره با یک اسپک امتیاز 16 را به دست آورد.

* سرویس معروف از دست رفت تا دو تیم در امتیاز 16 مساوی شوند.

* اسپک مجرد پس از برخورد به بازیکن لهستان به اوت رفت؛ 17-16 به نفع ایران.

* این بار کورک امتیاز را برای لهستان کسب کرد؛ برنده به امتیاز 19 خواهد رسید.

* پاس به پشت سعید معروف با ضربه عبادی پور همراه شد و ایران امتیاز 18 را کسب کرد.

* سرویس مجرد به تور خورد. ایران برای دومین توپ متوالی، سرویس از دست داد.

* کورک هم سرویس را به تور زد.

* لئون دو اسپک متوالی زد که هیچ کدام در زمین ایران نخوابید اما دریافت معروف به شکلی بود که اوت شد.

* دریافت در زمین ایران انجام نشد تا لهستان زودتر به امتیاز 20 برسد.

* سرویس بعدی لئون هم خط دریافت ایران را با مشکل مواجه کرد اما معروف با جای خالی بازی را به تساوی کشید؛ 20-20.

* سرویس زاتورسکی به تور خورد؛ 21-21.

* اسپک کورک به شکلی تماشایی توسط عبادی پور دفاع شد تا ایران دوباره جلو بیفتد.

* دریافت بعدی در زمین ایران انجام شد و عبادی پور امتیاز گرفت. ضربه او به دست دفاع لهستان خورد تا ایران برنده این بازی سرنوشت ساز شود.

بیشتر بخوانید:
المپیک 2020 توکیو|فروغی مسن‌ترین مدال‌آور تاریخ ورزش ایران در المپیک شد
المپیک 2020 توکیو| فروغی:از نوجوانی مشکل دریچه میترال داشتم و برخی اوقات تپش قلب…
المپیک 2020 توکیو|کشتی گیرها چه پاداشی از سرمربی می‌گیرند؟

انتهای پیام /