کودکان کار در تمرین تیم ملی بسکتبال

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، صبح امروز چهارشنبه 24 بهمن جمعی از کودکان کار وابسته به انجمن روشنگران فردای کودک با حضور در تالار بسکتبال آزادی تهران از نزدیک شاهد تمرینات تیم ملی بسکتبال بودند.

ملی پوشان و کادر فنی در کنار کودکان کار عکس یادگاری گرفتند و از آنان خواستند برای موفقیت تیم ملی در پنجره ششم جام جهانی دعا کنند. 

کودکان انجمن روشنگران فردای کودک در طول تمرینات تیم ملی به تشویق ملی پوشان پرداختند و فضای شادی را به ارمغان آورند. 

منبع: فارس