از سوی وزیرورزش؛ دبیر و کارشناس خبره فدراسیون ووشو منصوب شدند

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، بر اساس این احکام، محمود متدین همچنان به عنوان دبیر فدراسیون ووشو فعالیت خواهد کرد.
حسین اوجاقی نیز از سوی وزیر ورزش به عنوان کارشناس خبره جدید فدراسیون ووشو منصوب شد.

منبع: فارس