7 بازیکن لسترسیتی جدا شدند

با سقوط به چمپیون‌شیپ و پایان قرارداد، ۷ بازیکن از لسترسیتی جدا شدند

به گزارش گروه ورزشی شبکه لحظه؛ با سقوط به چمپیون‌شیپ و پایان قرارداد، ۷ بازیکن از لسترسیتی جدا شدند:

– یوری تیلمانس
– چاگلار سویونچو
– دنیل آمارتی
– نامپالیس مندی
– رایان برتراند
– آیوزه پرز
– تته