گرم کردن سید حسین حسینی توسط بهزاد غلام پور پیش از دیدار با فجر شهید سپاسی

به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه لحظه، گرم کردن سید حسین حسینی توسط بهزاد غلام پور پیش از دیدار با فجر شهید سپاسی