انصاری فرد مدیر عامل پرسپولیس : داوری تاثیری در نتیجه نداشت

به گزارش خبرنگار فوتبالی شبکه لحظه، صحبت های انصاری فرد مدیر عامل پرسپولیس بعد از پیروزی مقابل پیکان