مخالفت تیم‌های فرمول یک با تغییر لاستیک‌ها در سال ۲۰۲۰

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، در فصل آینده فرمول یک، تیم‌های شرکت‌کننده همانند سال 2019 از لاستیک‌های نوع قبلی استفاده خواهند کرد. این تصمیم به دنبال آزمایش‌های سریالی از لاستیک‌های جدید تولید شده توسط شرکت پیرلی برای استفاده در سال 2020 اتخاذ شد.

بر اساس این گزارش، 10 تیم شرکت‌کننده در فرمول یک پس از انجام آزمایش‌های سریالی به عدم استفاده از لاستیک‌های جدید شرکت پیرلی در سال 2020 رأی دادند. بدین‌ترتیب در فصل آینده فرمول یک لاستیک‌های قبلی از سوی تیم‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

شرکت پیرلی قصد داشت لاستیک‌های جدیدی با تحمل دمای کاری بیشتر و میزان تخریب کمتری تولید کند، اما نتایج آزمایش‌ها توسط همه تیم‌های فرمول یک مطلوب نبود.

منبع: تسنیم