پنج نبرد آخرین دور مسابقات موتورسواری 2019

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، مسابقات موتور سواری موتو GP یک رویداد ۳ روزه که شامل تمرینات ٬ تعیین خط و مسابقه است و میزبان مسابقات موتوجی پی ٬ موتو ۲ و موتو ۳ قهرمانی جهان است٬ در حال حاضر تقویم موتوجی پی شامل ۱۹ گرندپری است.
مسابقات موتو جی پی به طور رسمی تحت نظر اف آی ام برگزار می شود و این فدراسیون نظارت بر برگزاری تمام مسابقات موتور سواری در سطح جهان را نیز بر عهده دارد.
ویدیو زیر ۵ نبرد حساس در تمامی مسابقات موتو جی پی در دور آخر هر مسابقه را به شما نشان می دهد.