امیرابراهیمی نایب رییس بانوان چوگان شد + عکس

با حکم رییس فدراسیون نایب رییس بانوان منصوب شد.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، ابراهیم نوزایی رئیس فدراسیون چوگان طی حکمی، غزاله امیر ابراهیمی را به سمت نایب رییس بانوان منصوب کرد.

در حکم نوزایی آمده است:

با توجه به ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی و آماتوری و نظر به تجربه و توانایی سرکار عالی به موجب این حکم، شما را به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون چوگان منصوب می نمایم تا در چارچوب مفاد اساسنامه مذبور نسبت به انجام وظایف محوله به ویژه ارتقای جایگاه بانوان در رشته فرهنگی چئوگان اقدام فرمایید. 

امید است با اتکا به خداوند بزرگ در اجرای وظایف خویش موفق باشید. 

منبع: فارس