اولین گل در سال 2020 برای بالوتلی

اولین گل ماریو بالوتلی بازیکن تیم برشا در سال 2020 را تماشا می کنید. این گل ، اولین گل به ثمر رسیده در دهه ی جاری در سری آ است.

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه ، اولین گل در سال 2020 برای بالوتلی: