ضربات کاشته برتر سال 2019 در بوندسلیگا آلمان

آیتم برترین ضربات آزاد بوندسلیگا در سال اخیر را تماشا می کنید.

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه ، ضربات کاشته برتر سال 2019 در بوندسلیگا آلمان: