تیم ملی والیبال ایران 3 کره جنوبی2/ یک گام دیگر تا رسیدن به المپیک

تیم‌های ملی والیبال ایران و کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های انتخابی المپیک امروزاز ساعت 11:30 دقیقه به مصاف یکدیگر رفتند .

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ،تیم های ملی والیبال ایران و کره جنوبی امروز در نیمه نهایی مسابقات انتخابی المپیک که در کشور چین در حال برگزاری است برای رسیدن به فینال با هم به رقابت پرداختند .

تیم ملی ایران برای حضور در المپیک 2020 توکیو باید در این بازی پیروز شد و به فینال مسابقات راه پیدا کرد. این بازی سخت ترین بازی ایران بود که در نهایت شاگردان کولاکوویچ با نتیجه 3 بر2 از سد کره جنوبی گذشت و راهی فینال مسابقات شد.

دیگر بازی نیمه نهایی بین تیم چین میزبان و قطر از ساعت 15:30 دقیقه برگزار می شود.

*حواشی

تیم‌های ملی والیبال ایران و کره‌جنوبی، دقایقی قبل برای دیدار نیمه‌نهایی انتخابی المپیک، وارد ورزشگاه جیانگمن شدند.

دو تیم از لحظاتی قبل تمرینات خود را برای شما دیدار نیمه نهایی آغاز کرده اند.

ایران با لباس سفید و کره جنوبی با لباس سرمه ایی در بازی حضور دارند

*ست اول ایران 22 کره جنوبی 25

بعد از یک رالی جذاب اولین امتیاز برای کره جنوبی ثبت شد. دو تیم با نتیجه 2-2 بازی را ادامه می دهند.تیم کره جنوبی تا اینجای کار عملکرد بهتری داشته است. موسوی در زدن سرویس موفق نیست و کره جنوبی را به امتیاز 5 رساند.تیم کره جنوبی در زدن سرویس ها موفق نبوده و تا اینجا 4 سرویس را خراب کرده اند.شهرام محمودی با یک آبشار زیبا ایران به امتیاز 7 رساند.کره جنوبی به امتیاز 8 رسید و دو تیم به وق استراحت فنی اول رفتند تا اینجای بازی 8-7 به نفع کره جنوبی است.امتیاز کره جنوبی با توپ گیری بهتر نسبت به ایران اختلاف خود را با ایران به 2 امتیاز رساند.دفاع های ایران با موفقیت همراه نیست و توپ های دفاع شده به خارج زمین می روند.کره جنوبی هنوز در زدن سرویس ها با مشکل رو برو هستند.اختلاف کره جنوبی با ایران به سه امتیاز می رسد تا اینجای بازی نتیجه 13-10 به نفع کره جنوبی است.اولین وقت استراحت را کولاکوویچ برای ایران درخوسات کرد ایران 4 امتیاز از کره جنوبی عقب است.بازیکن کره جنوبی با یک آبشار زیبا این تیم را به امتیاز 15 می رساند.کره جنوبی 16 ایران 10 بعد از این امتیاز 2 تیم به وقت استراحت فنی دوم رفتند.شفیعی با یک آبشار قدرتمند ایران را به امتیاز 11 می رساند.آبشار شماره 12 کره جنوبی امتیاز 17 را برای تیم خود به ثبت می رساند.تیم ملی ایران عملکرد بهتری از خود به نمایش می گذارد و اختلاف خود با کره جنوبی را کمتر می کند.کادر فنی کره جنوبی اولین وقت استراحت را درخواست می دهد.بازیکنان کره جنوبی با یک ضربه خالی تیم خود را به امتیاز 20 رسانند.در اولین تعویض تیم ملی ایران یلی به جای معروف به زمین آمد.سرویس شریفی به بیرون می رود و تیم کره جنوبی به امتیاز 22 می رسد.عبادی پور ایران به امتیاز 20 می رساند و اختلاف به 2 امتیاز می رسد.دومین وقت استراحت برای ایران توسط کادر فنی ایران در خواست می شود.همچنان تیم کره جنوبی در زدن سرویس ها با مشکل همراه است.خطای تور ایران را به امتیاز 22 می رساند تا اینجای بازی ایران 22 کره جنوبی 23 و اختلاف یه یک امتیاز رسید و کادر فنی تیم کره جنوبی درخواست استراحت داد.اولین ست بازی با نتیجه 25 بر 22 به نفع کره جنوبی به پایان رسید.

*ست دوم ایران 25 کره جنوبی 21

امتیاز اول در ست دوم برای ایران به ثبت می رسد.ایران در ست دوم عملکرد بهتری داشته است و اختلاف خود را با کره جنوبی بیشتر می کند.و اختلاف به دو امتیاز می رسد. ایران 6 کره جنوبی 4. کره جنوبی با یک تک دفاع به امتیاز 5 می رسد. بازیکن کره جنوبی با سرویس زیبا کره را به امتیاز 6 می رساند و بازی برابر می شود.عبادی پور بعد از چند رفت و برگشت ایران به امتیاز 7 می رساند.با از دست دادن سرویس توسط بازیکن کره جنوبی ایران به امتیاز 8 رسید و 2 تیم به زمان استراحت فنی اول رفتند.ایران با دفاع از آبشار بازیکن کره جنوبی به امتیاز 9 رسید.شهرام محمودی با ضربه زیبا امتیاز 10 را برای ایران به ثبت می رساند.دو تیم در رقابتی جذاب و پای و پای در حال رقابت هستند.موسوی با تک دفاع ایران به امتیاز 12 می رساند و کادر فنی کره جنوبی درخواست وقت استارحت می دهد.با آبشار جونگ برای کره جنوبی این تیم به امتیاز 10 می رسد . ایران در این ست اختلاف خود را با کره جنوبی بیشتر می کند و اختلاف خود را به 4 امتیاز می رساند.موسوی به یک آبشار زیبا امتیاز 15 را برای ایران به ثبت می رساند.شفیعی با یک تک دفاع ایران را به امتیاز 16 می رساند و 2 تیم و وقت استراحت فنی دوم می روند.تا اینجا نتیجه بازی 16 بر 11 به نفع ایران است.آبشار محمودی دفاع می شود و کره جنوبی به امتیاز 13 می رسد. شفیعی با یک حرکت دوبل وسط امتیاز 17 را برای ایران ثبت می کند.اختلاف ایران و کره جنوبی به شش امتیاز می رسد و کادر فنی کره جنوبی درخواست وقت استراحت میکند.دفاع خوب بازیکنان ایران باعث این اختلاف امتیاز شده است. ضربه شهرام محمودی دفاع می شود و کره جنوبی به امتیاز 15 می رسد. ضربه شفیعی ایران را به امتیاز 20 می رساند و تا اینجای بازی نتیجه 20 بر 15 به نفع ایران است.هوانگ با یک امتیاز سرویس کره جنوبی را به امتیاز 17 می رساند.ایران با تک دفاع موسوی به امتیاز 23 می رسد.شماره 10 کره جنوبی امتیاز 20 را برای این تیم ثبت میکند.تا اینجای بازی ایرران با نتیجه 24 بر 21 از کره جنوبی جلو است.ایران با یک آبشار به امتیاز 25 می رسد و با نتیجه 25 بر 21 پیروز ست دوم می شود.

*ست سوم ایران 25 کره جنوبی 18

اولین امتیاز این ست برای کره جنوبی ثبت شد.شهرام محمودی تا اینجای بازی امتیاز آور ترین بازیکن ایران بوده است.پارک امتیاز 2 را رای کره جنوبی به ثبت می رساند.کره جنوبی با نتیحه 3 بر 1 از ایران جلو است.موسوی ایران به امتیاز 3 می رساند.شهرام محمودی با یک ضربه امتیاز 4 را برای ایران به ثبت می رساند.اشتباه در زدن سرویس بازیکن کره جنوبی ایران را به امتیاز 5 می رساند.به از چند رفت و برگشت دوتیم در امتیاز 6 برابر می شوند.دو تیم در امتیاز 7 برابر می شوند. با ضربه زیبا شفیعی ایران به امتیاز 8 می رسد و 2 تیم به وقت استراحت فنی اول این ست می روند. سرویس زیبای عبادی پور ایران را به امتیاز 9 می رسد و اختلاف با کره جنوبی به 2 امتیاز می رسد.ایران تا اینجای بازی با نتیجه 11 بر 7 از کره جنوبی پیشی گرفته است.سرویس های قدرتی عبادی پور به ایران کمک کرده که اختلاف ایران با کره را به 6 امتیاز می رساند و کادر فنی کره جنوبی درخواست استراحت میکند تا اینجا بازی نتیجه 13 بر 7 به نفع ایران است.پارک با یک آبشار کره جنوبی را ب امتیاز 8 رساند.شهرام محمودی با دقت در ضربه به توپ امتیاز 14 را برای ایران به ثبت رساند.شفیعی با دو امتیاز سرویس ایران به امتیاز 16 رساند و دو تیم به وقت استراحت فنی دوم رفتند تا اینجا بازی نتیجه 16 بر 8 به نقع ایران است.شماره 18 کره جنوبی امتیاز 10 را برای کره جنوبی به ثبت می رساند.توپ پوریا فیاصی در منطقه چهار به بازیکن کره جنوبی برخورد می کند و به بیرون می رود و ایران به امتیاز 17 می رسد.بعد از چند رفت برگشت ضربه محمودی با 3 دفاع کره جنوبی مواجه می شود و تیم کره جنوبی به امتیاز 12 می رسد و ایگور کولاکوویچ درخواست وقت استراحت فنی می کند.کره جنوبی به یک ضریه زیبا به امتیاز 14 می رسد .سعید معروف به یک ضربه جای خالی ایران به امتیاز 18 می رساند.سعید معروف با یک دفاع امتیاز 19 را برای ایران ثبت میکند.شین در یک آبشار موفق کره جنوبی را به امتیاز 15 رساند.سرویس شین به خارج زمین می رود و ایران به امتیاز 20 می رساند . تا اینجای بازی ایران با نتیجه 20 بر 16 از کره جنوبی پیش است.سرویس هوانگ به تور برخورد کرد و ایران به امتیاز 22 رسید.سرویس عبادی پور به خارج زمین میرود و کره جنوبی به امتیاز 18 می رسد.دفاع زیبای موسوی ایران را به امتیاز 24 رساند . سرویس زیبای شفیعی ایران را به امتیاز 25 رساند و تیم ملی ایران با نتیجه 25 بر 18 در ست سوم پیروز شد.

ست چهارم

اولین امتیاز در این ست برای ایران به ثبت رسید.ایران و کره جنوبی در امتیاز 2 برابر شدند.آبشار کوانگ بازیکن کره جنوبی این تیم را به امتیاز 3 می رساند.ضربه پوریا فیاضی به بیرون می رود و کره جنوبی به امتیاز 4 می رسد. به سیستم دوبل وسط ایران به امتیاز 3 رسید .سرویس شریفی به خارج زمین می رود و کره به امتیاز 5 می رسد.پارک بازیکن کره جنوبی با یک آبشار قدرتمند به امتیاز 6 را برای کره ثبت میکند.عبادی پور با ضربه از منطقه 4 امتیاز 5 رابرای ایران ثبت می کند. کره جنوبی به امتیاز 8 می رسد و 2 تیم به وقت استراحت فنی اول این ست می روند تا اینجا کره جنوبی با نتیجه 8 بر 6 از ایران پیش است.سرویس بازیکن کره جنوبی به تور برخورد می کند و ایران به امتیاز 7 می رسد.کوانگ با یک آبشار امتیاز 10 را برای کره جنوبی ثبت می کند. ایران با نتیجه 11 بر 7 از کره جنوبی عقب است و اقای کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت می کند.ضربه زیبای موسوی در انتهای زمین کره جنوبی جا میگرد و ایران به امتیاز 8 می رسد.سرویس پارک بازیکن کره به خارج زمین می رود و ایران اختلاف خود را با کره به 3 امتیاز می رساند . کره جنوبی به یک آبشار به امتیاز 14 رسید تا اینجا کره جنوبی با نتیجه 14 بر 10 از ایران پیش است.ایران اختلاف خود را با سرویس سعید معروف کم می کند و ایران به امتیاز 12 می رسد.بعد از رسیدن ایران به امتیاز 13 سرمربی کره جنوبی درخواست وقت استراحت کرد.با آبشار پارک کره جنوبی به امتیاز 15 رسید و ایران درخواست ویدیو چک می دهد.کره جنوبی به امتیاز 16 میرسد و دو تیم به وقت استراحت فنی دوم می رود .تا اینجای کار کره جنوبی با نتیجه 16 بر 13 از ایران پیش است.سرویس عبادی پور به تور برخورد می کند و کره به امتیاز 17 می رسد.شریفی با ضربه قدرتی ایران را به امتیاز 15 می رساند.18 بر 15 امتیاز دو تیم در ست چهارم بازی است.در چند رفت و برگشت عبادی پور با یک ضربه ایران به امتیاز 16 رساند.مجرد با حضور در ترکیب با یک دفاع زیبا ایران به امتیاز 17 رساند.در ادامه شریفی با یک دفاع خوب دو تیم را در امتیاز 18 باهم برابر کرد. موسوی و مجرد با یک پوشش مناسب ایران به امتیاز 19 رساندند و سرمربی کره جنوبی مجبور به تقاضای وقت استراحت شد.کار خوب مدافعان ایران کار کره جنوبی را سخت می کند و ایران به امتیاز 20 رسید. سرویس پیونگ به خارج از زمین می رود و ایران به امتیاز 21 می رسد.سرویس شریفی به تور میخورد و امتیاز 20 برای کره به ثبت می رسد. دو تیم در امتیاز 21 باهم برایر می شوند.کوانگ با یک سرویس قدرتی کره جنوبی را به امتیاز 22 می رساند. دو تیم در امتیاز 22 برابر می شوند.سرویس موسوی به تور برخورد می کند و کره جنوبی به امتیاز 23 می رسد.هوانگ با یک امتیاز سرویس امتیاز 24 را برای کره ثبت میکند.کره با ضربه پارک به امتیاز 25 می رسد و تیم کره جنوبی در پایان ست چهارم با نتیجه 25 بر 22 پیروز می شود.

*ست پنجم ایران 15 کره جنوبی 13

اولین امتیاز در این ست برای ایران ثبت می شود.دومین امتیاز هم برای ایران ثبت می شود و سرمربی کره جنوبی تقاضای وقت استراحت میکند. دو سرویس خوب عبادی پور تا اینجا به ایران کمک کرده است.اولین امتیاز برای کره جنوبی ثبت شد.شفیعی با ضربه سرعتی ایران به امتیاز 3 رساند.ضربه هوانگ در منطقه پنج ایران می نشیند و امتیاز 2 برای کره ثبت می شود.خطای کره جنوبی در سرویس ایران به امتیاز 4 رساند.سونگ با یک آبشار امتیاز 4 را برای کره جنوبی به ثبت می رساند.ضربه موسوی ایران به امتیاز 6 می رساند.دفاع زیبای شفیعی ایران را امتیاز 7 می رساند.سرویس موسوی به تور خورد و نتیجه 7 بر 5 به نفع ایران است.میلاد عبادی پور امتیاز 8 را برای ایران ثبت کرد و دو تیم زمین را عوض کردند. ایران در سمت راست و کره جنوبی در سمت چپ است.سرویس سونگ به تور برخورد می کند و ایران به امتیاز 9 میرسد.ضربه زیبا شفیعی ایران به امتیاز 10 رساند.امتیاز 11 با سرویس زیبای عبادی پور برای ایران بدست آمد. ایران با نتیجه 11 بر 6 از کره جنوبی پیش است.کره جنوبی با ضربه قدرتی به امتیاز 8 رسید.دفاع زیبا فیاضی ایران را به امتیاز 12 رساند. تا اینجا ایران با نتیجه 12 بر 9 از کره جنوبی پیش است.ضربه فیاضی ایران را به امتیاز 13 می رساند.یلی در منطقه سرویس قرار می گیرد.با درخواست بازبینی سر مربی کره جنوبی امتیاز 10 برای کره جنوبی ثبت می شود.ایران 13 بر 11 از کره جنوبی پیش است و اقای کولاکوویچ برای ایران وثت استراحت می گیرد.بازیکنان کره جنوبی به امتیاز 12 رسیدند.ایران به خطای سرویس بازیکن کره جنوبی به امتیاز 14 می رسد.شریفی سرویس خود را به تور زد و کره به امتیاز 13 رساند.ایران با ضربه میلاد عبادی پور به امتیاز 15 رسید و برنده ست پنجم این بازی شد و به مرحله نهایی مسابقات رسید.