فیفا با استفعای مهدی تاج موافقت کرد+عکس

بعد از استفعای مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال حیدر بهاروند را به عنوان سرپرست ریاست فدراسیون انتخاب کردند.

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه ،در صفحه تیم ملی فوتبال ایران در سایت رسمی فیفا که مشخصات فدراسیون فوتبال ایران نیز وجود دارد نام حیدر بهاروند به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران درج شده است و این بدان معنا است که استعفای مهدی تاج از فدراسیون فوتبال ایران مورد تایید این نهاد قرار گرفته است و از نگاه فدراسیون جهانی فوتبال حیدر بهاروند رییس فدراسیون فوتبال ایران است.