کلید مهمترین نقل و انتقال پرسپولیس پیدا شد

اقای گل فصل گذشته لیگ آزادگان قرار داد خود را به صورت یکطرفه با گل گهر سیرجان فسخ کرد

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه، پیمان رنجبری مهاجم گل گهر سیرجان در فصل گذشته لیگ آزادگان توانسته بود آقای گل مسابقات بشود امروز قراداد خود را با باشگاه گل گهر سیرجان به صورت طرفه فسخ کرد.

گفته می شود این مهاجم از تیم های سایپا، ذوب آهن ، صنعت نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان پیشنهاد دارد.

در صورتی که پیمان رنجبری مهاجم خلاق و گلزن به تیم صنعت نفت آبادان بپیوندند احتمالا راه برای جدایی عیسی آل کثیر مهاجم نفت آبادان که مد نظر پرسپولیس است باز خواهد و مهم ترین نقل و انتقال پرسپولیس انجام خواهد شد.

باید منتظر ماند تا مقصد نهایی این مهاجم مشخص شود تا شاید جدایی پیمان رنجبری از گل گهر سیرجان به کمک پرسپولیس بیاید.