خلاصه بازی پاریسن ژرمن 3 – موناکو 3 – هفته 20 | لوشامپیونا فرانسه

در چهارچوب هفته 20 لیگ 1 فرانسه پاریسن ژرمن میزبان موناکو بود که این بازی به تساوی رسید.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، خلاصه بازی پاریسن ژرمن 3 – موناکو 3 – هفته 20 | لوشامپیونا فرانسه