علی دایی گزنیه نهایی هدایت تیم ملی ایران

علی دایی که جز گزینه های هدایت تیم ملی بوده مذاکرات خود را با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون آغاز کرده است.

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه،علی دایی مذاکرات اولیه را به صورت تلفنی با هیات رئیسه فدراسیون فوتبال انجام داده است.

در روزهای گذشته این تماس برقرار شد و طرفین صحبت های خود را انجام دادند.در این تماس تلفنی علی دایی اعلام کرد آماده است هدایت تیم ملی را به برعهده بگیرد.

ا توجه به چراغ سبز دایی و رضایت هیات رئیسه، قرار شده کمیته فنی هم بررسی نهایی را انجام دهد و در صورت تائید وزارت ورزش نام او رسما به عنوان سرمربی تیم ملی اعلام شود.