فدراسیون فوتبال از AFC شکایت می کند

کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم های ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا از امتیاز میزبانی محروم کرده است و تیم های ایرانی باید در زمین بی طرف بازی کنند.

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه، در صورتی که کنفدراسیون فوتبال آسیا روی محرومیت تیم‌های ایرانی از میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا تاکید کند، فدراسیون فوتبال ۲۱ روز فرصت دارد تا به دادگاه عالی ورزش شکایت کرده و از حق قانونی خود دفاع کند.

گفته می شود تیم های ایرانی به همراه فدراسیون فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیا به دادگاه cas شکایت خواهند کرد.