سوشا مکانی مسافر نروژ شد

سوشا مکانی که در نیم فصل اول سنگربان نفت مسجد سلیمان به تیم میوندالن نروژ پیوست .

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ،  سوشا مکانی دروازبان نیم فصل اول نفت مسجد سلیمان، با امضای قراردادی به میوندالن نروژ پیوست.