بازیکن تراکتور رفت و دیگر برنگشت

یکی از بازیکنان تیم فوتبال تراکتور سازی که قرار بود هفته گذشته به ایران برگردد که هنوز خبری از وی نشده است.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، 

قرار بود میمبلا بازیکن پرویی تراکتور پایان هفته گذشته به ایران باز گردد هنوز این اتفاق رخ نداده و این بازیکن به تبریز بازنگشته است. میمبلا مدتی قبل با اجازه باشگاه تراکتور به پرو رفته بود تا علاوه بر اینکه مراحل درمانی خود را در کشورش سپری می‌کند به ملاقات همسرش که تصادف کرده بود برود. به هر حال این بازیکن بعد از پایان مرخصی خود هنوز به ایران بازنگشته است تا شایعاتی مبنی بر اینکه این بازیکن دیگر به تبریز باز نمی‌گردد قوت بگیرد.