آمار ضعیف ایران در بلیت فروشی فوتبال آسیا

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، طی سه سال گذشته مبلغ بلیت فروشی باشگاه های آسیایی در مسابقات قاره ای و داخلی حدود ۴۹۷.۳ میلیون دلار برآورد شده است. مبلغی که اگرچه در ظاهر بسیار زیاد است اما حقیقت های تماشاگران در سراسر قاره آسیا را منعکس نمی کند.

این میزان درآمد متعلق به تنها ۱۷ کشور است که لیگ حرفه ای دارند در شرایطی که در ۳۰ کشور دیگر، فوتبال ورزش محبوبی نیست و یا به خاطر زیرساختهای ضعیف و مشکلات مالی، فوتبال حرفه ای دنبال نمی شود.

طبق گزارش روزنامه الاتحاد امارات، کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال این است تا با استفاده از ظرفیت جمعیتی قاره آسیا که یک سوم جمعیت کل جهان را تشکیل می دهد، فوتبال را به ورزش اول این قاره در رقابت با سایر ورزش ها تبدیل کند.

بر اساس آمار ارائه شده برای درآمد باشگاه ها از بلیت فروشی، باشگاه های ژاپن در مجموع با فروش ۲۶۴ میلیون دلار بلیت در صدر قاره آسیا هستند. اختلاف ژاپن با دیگر کشورها از این نظر قابل توجه است.

بعد از ژاپن، چین با ۱۲۶ و استرالیا با ۳۹.۸ میلیون دلار دوم و سوم هستند. میزان درآمدزایی باشگاه های استرالیا باوجود اینکه فوتبال ورزش اول این کشور نیست و راگبی، بیسبال و فوتبال استرالیایی در اولویت مردم قرار دارند، نشان دهنده رشد و توسعه فوتبال است.

کره جنوبی با ۱۸.۹ و عربستان با ۱۸.۳ میلیون دلار ازنظر درآمدزایی در جایگاه چهارم و پنجم قرار دارند. تایلند با ۹.۷ میلیون دلار، مالزی با ۷.۵ میلیون و اندونزی هم با ۳.۷ میلیون دلار ششم، هفتم و هشتم هستند.

بعد از این کشورها هم به ترتیب امارات و ایران با ۳ و ۱.۵ میلیون دلار قرار دارند.

ایران در شرایطی از نظر درآمدزایی و بلیت فروشی باشگاه ها در رده دهم آسیا قرار دارد که مشکلات زیرساختی و مالی باشگاه ها در کنار فراهم نبودن شرایط حرفه ای در سال های اخیر یکی از دغدغه های اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بوده است.

منبع: مهر