ابلاغ آیین نامه جدید مالی و معاملاتی به فدراسیون‌ها

وزارت ورزش و جوانان آیین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون‌های ورزشی را ابلاغ کرد.

به گزارش شبکه لحظه:

در اجرای اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و در راستای شفاف‌سازی امور مالی و معاملاتی، وزارت ورزش و جوانان پس از تایید وزیر و شورای معاونان وزارتخانه، آیین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون‌های ورزشی را ابلاغ کرد.

بر این اساس، کلیه آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با این  آیین نامه از تاریخ ابلاغ، لغو می‌شود.

آیین نامه مالی و معاملاتی فدراسیون‌های ورزشی در چهار فصل، ۳۳ ماده و ۱۸ تبصره تهیه شده و برای اجرا به فدراسیون ورزشی ابلاغ شده است.

منبع:وزارت ورزش و جوانان