اتفاق عجیب نشست خبری کی روش را به هم ریخت + عکس

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، نشست خبری کارلوس کی روش در حالی به پایان رسید که گوینده ورزشگاه العین نظم کنفرانس را بر هم زد.

در حالی که کی روش در حال صحبت پیرامون تیم ملی ژاپن بود به یکباره صدای بلنگوی استادیوم العین که بیش از حد زیاد بود به سالن کنفرانس رسید و سرمربی تیم ملی و حاضران در نشست همگی با هم خندیدند!

در ادامه دوباره وقتی کی روش قصد شروع صحبت داشت این اتفاق تکرار شد که سرمربی تیم ملی با خنده خطاب به ناظر AFC گفت چه خبر است که این ناظر مجبور به عذرخواهی از کی روش و خبرنگاران حاضر در نشست شد.

با این اتفاق نظم نشست برای دقایقی به هم خورد و کی روش در حالی که می خندید از مسئولان خواست تا گوینده را ساکت کنند و بعد از اینکه صدا قطع شد وی به سوال خبرنگاران پاسخ داد و سالن را ترک کرد.

منبع: فارس