اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک در هیات اجرایی تصویب شد

نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک امروز با دستور جلسه بررسی اساسنامه کمیته برگزار شد.

به گزارش شبکه لحظه:

بعد از در اختیار گذاشتن اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک به اعضای هیات اجرایی و بعد از برگزاری چند جلسه در خصوص تغییرات جدید در اساسنامه، امروز نشست هیات اجرایی با محوریت بررسی و تصویب اساسنامه جدید برگزار شد.

در نشست امروز اعضای هیات اجرایی اساسنامه جدید را تصویب کردند و قرار است این اساسنامه تا 15 آذر در اختیار اعضای مجمع قرار بگیرد. در نشست مجمع عمومی کمیته ملی المپیک که دی ماه برگزار می‌شود، این اساسنامه به تایید خواهد رسید.

مهمترین تغییر اساسنامه جدید کمیته ملی المپیک مربوط به انتخاب دبیر کل و خزانه‌دار است به این صورت که دبیر کل و خزانه‌دار از سوی رئیس پیشنهاد و به تصویب هیات اجرایی یا اعضای مجمع برسند.

منبع:خبرگزاری فارس