استقلال خوزستان مقابل پورموسوی محکوم شد

به گزارش لحظه ،به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در پی شکایت اکبر پورموسوی از باشگاه استقلال خوزستان، کمیته وضعیت فدراسیون باشگاه مربوطه را به پرداخت مبلغ ۶/۸۵۳/۶۹۶/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۳۷/۰۷۳/۹۲۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر پورموسوی اعلام کرد. این رای غیرقطعی است.