اعلام برنامه هفته هشتم تا هفدهم لیگ دسته اول

به گزارش شبکه لحظه و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه مسابقات به شرح زیر است:‏
هفته هشتم
دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷‏
گل گهر سیرجان- مس رفسنجان- ساعت ۱۴:۴۵ – ورزشگاه امام علی(ع)  سیرجان
بادران تهران- قشقایی شیراز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه نفت(تهرانسر)‏ تهران
مس کرمان -خونه به خونه مازندران- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه امام علی(ع)  ‏ کرمان
سه شنبه ۲۴ مهر ۹۷‏
آلومینیوم اراک- شاهین شهرداری بوشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه امام خمینی اراک
فجرسپاسی شیراز – نود ارومیه- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه پارس شیراز
شهرداری تبریز -کارون اروند خرمشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه اختصاصی ‏شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر- ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه  شهداء ماهشهر
هفته نهم
یکشنبه ‏‏۲۹ مهر ۹۷‏
مس رفسنجان- اکسین البرز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز- گل گهر سیرجان- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   پارس شیراز فارس
خونه به خونه مازندران- شاهین شهرداری ‏بوشهر- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   شهداء سیمرغ
دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷‏
نود ارومیه- شهرداری ماهشهر- ساعت ۱۵– ورزشگاه   تختی ارومیه
‏ملوان بندر انزلی- فجرسپاسی شیراز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   تختی انزلی
‏استقلال جنوب تهران -شهرداری تبریز- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه   پاس قوامین تهران
‏کارون اروند خرمشهر- مس کرمان – ساعت ۱۸:۱۰ – ورزشگاه   نفت و گاز ‏اروندان خرمشهر
هفته دهم
یکشنبه ‏‏۶ آبان
گل گهر سیرجان -کارون اروند خرمشهر ‏- ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه   امام علی(ع)  سیرجان
شهرداری تبریز -ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۵– ورزشگاه   اختصاصی شهرداری تبریز
بادران تهران -استقلال جنوب تهران- ساعت ۱۵– ورزشگاه   نفت(تهرانسر)‏ تهران
فجرسپاسی شیراز- مس رفسنجان- ساعت ۱۵– ورزشگاه   پارس شیراز
آلومینیوم اراک -خونه به خونه مازندران ‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه   امام خمینی اراک
اکسین البرز- قشقایی شیراز- ساعت ۱۵– ورزشگاه   انقلاب کرج
شاهین شهرداری بوشهر- نود ارومیه- ساعت ۱۷– ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر
هفته یازدهم
یکشنبه ‏‏۱۳ آبان ۹۷‏
خونه به خونه مازندران- شهرداری ماهشهر ‏- ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه   شهداء سیمرغ
شهرداری تبریز- بادران تهران ‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه   اختصاصی شهرداری تبریز
قشقایی شیراز- آلومینیوم اراک ‏ ساعت ۱۵– ورزشگاه   پارس شیراز
استقلال جنوب تهران- گل گهر سیرجان ‏‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه   پاس قوامین تهران
ملوان بندر انزلی -اکسین البرز ‏‏- ساعت ۱۵– ورزشگاه   تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -شاهین شهرداری ‏بوشهر ‏- ساعت ۱۷– ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر
دوشنبه۱۴  آبان ۹۷‏
مس رفسنجان- مس کرمان – ساعت ۱۴:۴۵– ورزشگاه   شهداء رفسنجان
هفته دوازدهم
یکشنبه ‏‏۲۰ آبان ۹۷‏
بادران تهران -ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‏ تهران
آلومینیوم اراک -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  امام خمینی اراک
نود ارومیه – قشقایی شیراز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی ارومیه
اکسین البرز -خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  انقلاب کرج
فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پارس شیراز
مس کرمان – استقلال جنوب تهران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  امام علی(ع)کرمان
شهرداری ماهشهر- مس رفسنجان– ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه  شهداء ماهشهر
هفته سیزدهم
شنبه ۲۶ آبان ۹۷‏
ملوان بندر انزلی- مس کرمان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  تختی انزلی
استقلال جنوب تهران- شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پاس قوامین تهران
کارون اروند خرمشهر –نود ارومیه– ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر
یکشنبه ‏‏۲۷ آبان ۹۷‏
مس رفسنجان- آلومینیوم اراک ‏– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهداء رفسنجان
قشقایی شیراز -شاهین شهرداری بوشهر– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  پارس شیراز
شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  اختصاصی ‏شهرداری تبریز
بادران تهران- فجرسپاسی شیراز– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‏  تهران
هفته چهاردهم
شنبه ۳ آذر ۹۷‏
آلومینیوم اراک- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  امام خمینی اراک
نود ارومیه- خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  تختی ارومیه
اکسین البرز -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  انقلاب کرج
یکشنبه ‏‏۴ آذر ۹۷‏
گل گهر سیرجان- بادران تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)‏ سیرجان
فجرسپاسی شیراز- استقلال جنوب تهران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  پارس شیراز
شهرداری ماهشهر- شهرداری تبریز– ساعت ۱۵- ورزشگاه  شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر -مس رفسنجان ‏– ساعت ۱۵- ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
هفته پانزدهم
شنبه ۱۰ آذر ۹۷‏
استقلال جنوب تهران- اکسین البرز– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز -مس کرمان ‏– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  شهرداری تبریز
قشقایی شیراز -خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  پارس شیراز
مس رفسنجان –نود ارومیه– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  شهداء رفسنجان
یکشنبه ‏‏۱۱ آذر ۹۷‏
گل گهر سیرجان -فجرسپاسی شیراز– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)  سیرجان
ملوان بندر انزلی- شاهین شهرداری ‏بوشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  تختی انزلی
بادران تهران -شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴:۱۵- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‏ تهران
هفته شانزدهم
شنبه ۱۷ آذر ۹۷‏
خونه به خونه مازندران- مس رفسنجان ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  شهداء سیمرغ
آلومینیوم اراک- بادران تهران– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام خمینی اراک
قشقایی شیراز -کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه  پارس شیراز
یکشنبه۱۸ آذر ۹۷‏
اکسین البرز -شهرداری تبریز– ساعت ۱۴- ورزشگاه  انقلاب کرج
مس کرمان- فجرسپاسی شیراز ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)کرمان
شهرداری ماهشهر -گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهداء ماهشهر
شاهین شهرداری بوشهر- استقلال جنوب ‏تهران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر
هفته هفدهم
شنبه ‏‏۲۴ آذر ۹۷‏
گل گهر سیرجان- اکسین البرز ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  امام علی(ع)سیرجان
بادران تهران -مس کرمان– ساعت ۱۴- ورزشگاه  نفت(تهرانسر)‏ تهران
استقلال جنوب تهران- آلومینیوم اراک ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  پاس قوامین تهران
شهرداری تبریز –قشقایی شیراز– ساعت ۱۴- ورزشگاه  اختصاصی شهرداری تبریز
فجرسپاسی شیراز- شهرداری ماهشهر– ساعت ۱۴- ورزشگاه  پارس شیراز
ملوان بندر انزلی- نود ارومیه ‏– ساعت ۱۴- ورزشگاه  تختی انزلی
کارون اروند خرمشهر -خونه به خونه ‏مازندران– ساعت ۱۴:۳۰- ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر