انصراف ۳ کاندیدا از انتخابات کمیته ملی پارالمپیک

سه کاندیدای تصدی پست‌های مختلف کمیته ملی پارالمپیک انصراف خود را اعلام کردند.


به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه ، مجمع عمومی و انتخابات کمیته ملی پارالمپیک روز شنبه ۲۴ آذر ساعت ۹ صبح در محل آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک برگزار می‌شود. 

بر این اساس، خسرو قمری، کاندیدای تصدی پست‌های هیات اجرایی و بازرسی از هر دو سمت اعلام انصراف کرد؛ بهروز برجسته نیز که کاندیدای تصدی پست‌های هیات اجرایی و بازرسی بود، از پست بازرسی انصراف داد و هادی رضایی نیز که برای هیات اجرایی و نایب رییسی کاندید شده بود، از پست نایب رییسی مردان انصراف داد.

پیش از این مسعود اشرفی، دبیر کل کمیته ملی پارالمپیک انصراف خود را از کاندیداتوری سمت ریاست برای مجمع انتخاباتی اعلام کرده بود.

منبع: ایسنا