ایران میزبان نشست کمیسیون ورزش و زنان آسیا

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، بیست و هشتمین نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک صبح امروز با ریاست صالحی امیری در محل کمیته برگزار شد.

شاهرخ شهنازی دبیر کل و سخنگوی کمیته ملی المپیک در خصوص موارد مطرح شده در نشست امروز هیات اجرایی گفت:همانطور که در جلسات ماقبل گذشته اشاره داشتیم با توجه به کمبود وقت لیست اولیه نمایندگان ایران به شورای المپیک آسیا معرفی و مقرر شده بود تا لیست نهایی طی جلسات قبلی و امروز نهایی شود که به همین منظور بعد از بررسی های لازم این امر در جلسه امروز  از سوی هیات اجرایی نهایی گردید.

وی ادامه داد:به همین منظور جناب آقایصالحی امیری رییس محترم کمیته ملی المپیک برای هیات اجرایی شورای المپیک آسیا، آقایان عبدالحمید احمدی برای کمیته فرهنگی،علیپپور عضو هیات اجرایی و رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی برای کمیته ورزش برای همه، باقرزاده رییس فدراسیون شمشیر بازی و عضو هیات اجرایی برای کمیته آموزش و پژوهش، دادگر رئیس فدراسیون تیراندازی و عضو هیات اجرایی برای کمیته قوانین،عبدالهی مدیر روابط عمومی برای کمیته رسانه و خانم فرهادی زاد برای کمیته ورزش و زنان به شورای المپیک آسیا معرفی خواهند شد و کمیسیون ورزشکاران و کمیسیون پزشکی کاندیداهای خود را بعد از تشکیل جلسه، معرفی خواهند کرد.

سخنگوی کمیته ملی المپیک در ادامه تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه در اواسط اردیبشهت ماه سال آینده (۱۴ تا۱۷) نشست روسا و مدیران آکادمی ملی المپیک کشورهای مختلف جهان در یونان برگزار می شود با تصویب اعضای هیات اجرایی آقایان قراخانلو و سعیدی بعنوان نمایندگان اعزامی کشورمان به این نشست انتخاب شدند.

شهنازی در خاتمه اظهار داشت: همچنین خانم فرهادی زاد رئیس کمیسیون ورزش و زنان کمیته ملی المپیک طی نامه ای که به دکتر صالحی امیری رئیس محترم کمیته مبنی بر میزبانی نشست کمیسیون ورزش و زنان آسیا  آنهم با حضور مسئولین ورزشی دو کشور برتر آسیا یعنی چین و ژاپن و دو کشور اسلامی اندونزی و قطر زده بودند این  درخواست با موافقت  اعضای هیات اجرایی همراه بود تا سال آینده ایرانی میزبان نشست فوق باشد.

منبع: مهر