ایوب رستمی سرمربی تیم جودو نوجوانان ایران شد

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، در حالی که تیم نوجوانان در دو سال گذشته با هدایت امین شاطرزاده نتایج خوبی کسب نکرده بود، این محمدرضا عمادی بود که نسبت به تغییر در این بخش اقدام کرد. 

وی عمادی ایوب رستمی عضو پیشین تیم ملی را به عنوان سرمربی نوجوانان انتخاب کرد و شاطرزاده را به تیم بزرگسالان فرستاد تا دستیار منصوری شود. 

البته شنیده ها حاکی از آن است که تغییرات در این بخش ادامه داد و به زودی افرادی نام آشنا در جودو بعد از چند سال دوباره مسئولیت خواهند گرفت. 

منبع: ایسنا