بازگشت جنجالی مهدی طارمی به ایران

احتمال رویارویی ذوب‌آهن و الغرافه در لیگ قهرمانان آسیا یعنی حضور دوباره مهدی طارمی در ایران.