باشگاه استقلال : پیشکسوتان استقلال به موضوعات غیر مرتبط ورود نکنند!

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه باشگاه استقلال  در خصوص حواشی بوجود آمده اخیر در فضای مجازی اطلاعیه ای صادر کرد  در این اطلاعیه آمده:

باشگاه استقلال از کلیه پیشکسوتان، دست اندرکاران و اهالی فوتبال به ویژه عزیزانی که در رده های مختلف ملی مسئولیت دارند، درخواست می کند تا تنها در حیطه وظایف و اختیارات خود صحبت کنند و از گمانه زنی و اظهار نظر درباره موضوعاتی که در حیطه وظایف آنها نیست، خودداری کنند. باشگاه استقلال در مقطع پیش روی کنونی حفظ وحدت و انسجام در فوتبال ملی را امری مهم و کلیدی می داند و به همین دلیل ضمن رعایت این اصل مهم از همه عزیزان درخواست می کند به موضوعات غیر مرتبط ورود نکنند.

 

منبع : سایت استقلال