با حضور سرپرست نشست کمیته فنی فدراسیون قایقرانی برگزار شد

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، کمیته فنی فدراسیون قایقرانی به منظور بررسی مسائل فنی رشته های قایقرانی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که با حضور احمد گواری سرپرست و حسین دهقانی سرپرست دبیری فدراسیون برگزار شد، سرپرست و اعضای کمیته فنی احکام خود را دریافت کردند. 

محسن میلاد سرپرست و مسعود مهدوی نیا، فرحناز امیرشقاقی، کتایون اشرف، ایرج اقلیمی، عمران پورعسگرپرست، علیرضا محمدی، مهران قزلباش، مرتضی محرابی، حسین ملکی و ناصر صفرخانی اعضای کمیته فنی حضور داشتند.

در این جلسه در خصوص برپایی اردوهای تدارکاتی قایقرانی بحث و تبادل نظر شد. اعضای کمیته فنی بر لزوم ایجاد زیرساخت های لازم در هیات های قایقرانی برای برپایی اردوهای غیرمتمرکز و فعالیت پایگاه های استانی تاکید کردند.

بررسی آئین نامه کمیته فنی فدراسیون قایقرانی و ایجاد ساختار در کمیته های تخصصی رشته ها دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه در خصوص آن بحث شد.

انتخاب و معرفی مربیان تیم ملی روئینگ در بخش بانوان و آقایان دیگر موضوعی بود که مورد بحث قرار گرفت. در این خصوص در جلسه بعدی کمیته فنی مربیان منتخب روئینگ با نظر اعضای کمیته فنی حضور خواهند داشت و پس از بررسی برنامه های ایشان، مربیان تیم ملی روئینگ معرفی می شوند.

در این جلسه قرار شد، جلسه بعدی کمیته فنی سه شنبه 18 دی ماه با حضور اعضا برگزار شود.

منبع: فارس