پرتاب های سه امتیازی بردلی بیل در بازی ویزاردز و فونیکس


به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، بردلی بیل با کسب چهل امتیاز در بازی ویزاردز و فونیکس رکورددار شد