برنامه کامل دور گروهی جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ امارات


به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه،  برنامه کامل بازی های جام ملت های آسیا ۲۰۱۹ امارات به شرح زیر می باشد:
گروه یک
امارات – تایلند – هند – بحرین
۱۵ دی : امارات – بحرین -استادیوم زاید ابوظبی
۱۶ دی : تایلند – هند – استادیوم آل نهیان ابوظبی
۲۰ دی : بحرین – تایلند -استادیوم آل مکتوم دبی
۲۰ دی : هند – امارات – استادیوم زاید ابوظبی
۲۴ دی : امارات – تایلند – استادیوم هزاع بن زاید العین
۲۴ دی : هند – بحرین – استادیوم الشارجه
……………………………………………
گروه دو
استرالیا – سوریه – فلسطین – اردن
۱۶ دی : استرالیا – اردن -استادیوم هزاع بن زاید
۱۶ دی : سوریه – فلسطین – استادیوم الشارجه
۲۰ دی: اردن – سوریه — استادیوم خلیفه بن زاید العین
۲۱ دی : فلسطین – استرالیا -استادیوم مکتوم بن راشد دبی
۲۴ دی : استرالیا – سوریه -استادیوم خلیفه بن زاید العین
۲۴ دی : فلسطین – اردن -استادیوم محمد بن زاید ابوظبی
……………………………………………
گروه سه
کره جنوبی – چین – قرقیزستان – فیلیپین
۱۷ دی : کره جنوبی – فیلیپین -استادیوم آل مکتوم دبی
۱۷ دی : چین – قرقیزستان – استادیوم خلیفه بن زاید العین
۲۱ دی: فیلیپین – چین – استادیوم محمد بن زاید ابوظبی
۲۱ دی : قرقیزستان – کره جنوبی -استادیوم هزاع بن زاید العین
۲۵ دی : کره جنوبی – چین – استادیوم آل نهیان ابوظبی
۲۵ دی : قرقیزستان – فیلیپین – استادیوم آل مکتوم دبی
……………………………………………
گروه چهار
ایران- عراق – ویتنام – یمن
۱۷ دی : ایران- یمن – استادیوم محمد بن زاید ابوظبی
۱۸ دی : عراق – ویتنام – استادیوم زاید ابوظبی
۲۲ دی: یمن – عراق – استادیوم الشارجه
۲۲ دی : ویتنام – ایران – استادیوم آل نهیان ابوظبی
۲۵ دی : ایران- عراق – استادیوم مکتوم بن راشد دبی
۲۵ دی : ویتنام – یمن – استادیوم هزاع بن زاید العین
……………………………………………
گروه پنج
عربستان – قطر – لبنان – کره شمالی
۱۸ دی : عربستان – کره شمالی – استادیوم مکتوم بن راشد دبی
۱۸ دی : قطر – لبنان – استادیوم هزاع بن زاید العین
۲۲ دی: لبنان – عربستان – استادیوم مکتوم بن راشد دبی
۲۳ دی : کره شمالی – قطر – استادیوم خلیفه بن زاید العین
۲۶ دی : عربستان – قطر – استادیوم زاید ابوظبی
۲۶ دی : لبنان – کره شمالی – استادیوم الشارجه
……………………………………………
گروه شش
ژاپن – ازبکستان – عمان – ترکمنستان
۱۹ دی : ژاپن – ترکمنستان – استادیوم آل نهیان ابوظبی
۱۹ دی : ازبکستان – عمان – استادیوم الشارجه
۲۳ دی: ترکمنستان – ازبکستان – استادیوم زاید ابوظبی
۲۳ دی : عمان – ژاپن – استادیوم مکتوم بن راشد دبی
۲۶ دی : ژاپن – ازبکستان – استادیوم محمد بن زاید ابوظبی
۲۶ دی : عمان – ترکمنستان – استادیوم خلیفه بن زاید العین