برگزاری مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در اواخر دی ماه

هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در نشست هفته آینده خود در مورد زمان دقیق برگزاری مجمع عمومی و سالیانه تصمیم گیری می کند.

به گزارش شبکه لحظه:

کمیته ملی المپیک در نظر دارد مجمع عمومی و سالیانه را در دی ماه برگزار کند و یکی از مهمترین مواردی که قرار است در این مجمع انجام شود، تصویب اساسنامه کمیته ملی المپیک است.

بر این اساس هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در جلسه‌ای که شنبه هفته آینده خواهند داشت، در مورد زمان دقیق برگزاری مجمع عمومی و سالیانه تصمیم می‌گیرند.

البته کمیته ملی المپیک اواخر دی ماه را برای برگزاری مجمع در نظر گرفته است.

هیات اجرایی در نظر دارد در مورد اساسنامه نیز در جلسه هفته آینده خود صحبت کند و پیش نویس اساسنامه پس از تصویب هیات اجرایی در مجمع و دولت مطرح می شود تا به تصویب آنها نیز برسد.

منبع:خبرگزاری ایسنا