برگزاری نشست کمیسیون زنان و ورزش شورای المپیک آسیا با حضور شهریان

نشست کمیسیون زنان و ورزش شورای المپیک آسیا (OCA) در حاشیه اجلاس آنوک و با حضور رباب شهریان برگزار شد.

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه : در نشست کمیسیون زنان و ورزش شورای المپیک آسیا (OCA) که با حضور ۱۱ نفر از اعضای آن برگزار شد، تصمیماتی اتخاذ شد.

بر این اساس مکاتبه از سوی اعضای کمیسیون ورزش زنان آسیا به مقام ریاست شورای المپیک آسیا مبنی  برحضور ۳۰ درصدی زنان در عرصه های مدیریتی و ضرورت اجرای آن از سوی NOC های کشورهای آسیایی و برگزاری سمینار زن و ورزش با هماهنگی OCA و  IOC درسال ٢٠١٩ میلادی از مهترین تصمیمات این نشست بود.

اصلاح اساسنامه شورای المپیک آسیا مبنی بر اجرای حضور حداقل دو تن از بانوان در کمیته های تحت پوشش شورای  المپیک آسیا از دیگر پیشنهادات این نشست بود. همچنین مقرر شد پرسشنامه اطلاعاتی از وضعیت زنان در ورزش قاره آسیا که در نشست قبل از سوی رباب شهریان ارایه گردیده بود با هماهنگی کمیته اطلاعات و آمار شورای المپیک آسیا جهت اجرا آماده گردد.

دیگر اینکه مقرر شد راهکارهای ارایه شده در جلسه با هماهنگی اعضا در کمیته های رسانه، کمیته اطلاعات و آمار، کمیته توسعه و بخش وب سایت شورای المپیک آسیا پیگیری شود و برگزاری سمینار مدیریت در ورزش ویژه بانوان از سوی شورای المپیک آسیا و کمیته بین المللی المپیک در سال آینده میلادی از دیگر تصمیمات مهم نشست فوق بود.

منبع: مهر