تایم گیری دومین دوره مسابقات موتورسواری سرعت در پیست آزادی انجام شد

به گزارش خبرنگار ورزشی لحظه

امروز صبح در پیست موتورسواری مجموعه آزادی تایم گیری مرحله دوم مسابقات سرعت با حضور موتورسواران شرکت کننده انجام شد. نتیجه تایم گیری خط استارت دومین دوره مسابقات سرعت قهرمانی کشوردر چهار کلاس ۱۲۵سی سی ۲۵۰سی سی۶۰۰سی سی و۱۰۰۰سی سی به شرح ذیل می باشد