حاجي پور: تا همه ی هواداران داماش وارد استادیوم نشوند، امروز بازی نخواهیم کرد!

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه، اسماعيل حاجي پور مالك باشگاه داماش به عدم اجازه ورود هواداران داماش به ورزشگاه اعتراض کرد.