دردسر ۹۰۰ میلیونی جدید برای استقلال

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، انتقال قطعی مرتضی تبریزی در ابتدای فصل از ذوب آهن به استقلال برای این تیم از نظر مالی تاحدودی سنگین بود و باشگاه استقلال ناچار شد به جز تقبل مبلغ قرارداد تبریزی، مبلغی را هم بابت حق انتقال به ذوب آهن پرداخت کند.

مدتی از موعد چک ۹۰۰ میلیونی استقلال در وجه ذوب آهن می‌گذرد و  این چک هنوز نقد نشده است و حالا استقلالی ها ناچارند به جز پرداخت مبلغ چک، ۹۰۰ میلیون هم بابت تاخیر در پرداخت بعنوان غرامت پرداخت نمایند. 

باشگاه ذوب آهن با طرح این پرونده در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان، نه تنها خواهان وصول مطالباتش از باشگاه استقلال است، بلکه خواهان ممانعت از بازی کردن تبریزی برای استقلال تا زمان وصول مطالباتش می‌باشد. 

منبع: مهر