رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور، گروه های الف، ب و ج

اعضای کمیته فنی رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه های الف، ب و ج معرفی شدند.

به گزارش لحظه و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه های الف، ب و ج به ترتیب در شهرهای اندیمشک، زرین شهر و سیرجان برگزار می شود.

اسامی اعضای کمیته فنی دعوت شده به این مسابقات به شرح زیر است:

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور گروه ج، سالن امام علی (ع) شهرستان سیرجان استان کرمان 19 و 20 مهرماه:
علی اشکانی، سید موسی طباطبایی، محمدعلی چمیانی
نماینده کمیته مربیان: علی سوری

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور گروه الف، سالن خانه کشتی اندیمشک استان خوزستان 24 و 25 آبان ماه:
علی اشکانی، محمدعلی چمیانی، داود گیل نیرنگ

رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور گروه ب، سالن تختی زرین شهر اصفهان 30 آبان و اول آذرماه:
علی اشکانی، مهرزاد اسفندیاری فر، داود اخباری