زمان خروج نیمار از پاریس مشخص شد

یک رسانه اسپانیایی زمان خروج نیمار از پاری‌سن ژرمن را اعلام کرد.