زیکو از دلایل برتری مارادونا بر مسی گفت

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، لیونل مسی و دیگو مارادونا دو اسطوره بزرگ فوتبال آرژانتین به شمار می آیند.

زیکو مروارید سفید فوتبال برزیل از دلیل ترجیح دادن مارادونا بر مسی سخن به میان آورد. او گفت: مارادونا با شور و هیجان بیشتری نسبت به مسی بازی می کرد و تلاش بیشتری هم از خود نشان می داد. همواره یک بازیکن مراقب او بود.

او ادامه داد: مارادونا در همه بازی های بزرگ خودش را نشان می داد. او در تیمی بازی می کرد که ستاره ای غیر از خودش نداشت با این حال توانست تیم را به قهرمانی و نایب قهرمانی جهان برساند چیزی که مسی از انجام دادن آن عاجز است. آرژانتین مانند امروز در ترکیب خود ستاره های بزرگ نداشت و شانس قهرمانی هم در رقابت های بزرگ نبود با این حال مارادونا آنها را قهرمان کرد.

منبع: ایسنا