سوال روز | ویلموتس حضور جواد نکونام در کادر فنی تیم ملی را رد کرد؟

به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه لحظه؛ تیم ملی فوتبال ایران سرانجام سرمربی خودش را شناخت.

سناتور سابق مجلس بلژیک و سرمربی سابق تیم ملی این کشور بامداد امروز راهی تهران شد تا به صورت رسمی قراردادش را با فدراسیون فوتبال ایران به امضا برساند. ویلموتس که عقیده خاصی به دستیارانش دارد و همواره دو دستیار هموطنش را در کنار خود دارد سنتش را حفظ کرده و با همان 2 فرد راهی تهران شده است. مذاکرات فدراسیون فوتبال البته اینطور بود که ویلموتس از جواد نکونام در کنار ویلموتس استفاده کند تا تجریبات کاپیتان سابق تیم ملی ایران در کنار مربی 50 ساله افزایش پیدا کند.

ظاهرا اما ویلموتس همچنان رضایت به دستیار ایرانی نداده و به همین دلیل مذاکرات خاصی با نکونام از سوی فدراسیون فوتبال انجام نشده است و باید دید در ادامه چه اتفاقی برای دستیار ایرانی تیم ملی رخ خواهد داد.

خبرنگار: سپهر خرمی