شاهرخ شهنازی: ادامه ریاست تاج در فوتبال موقتی نیست

 به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه، شاهرخ شهنازی در مورد اینکه موافقت برای ادامه ریاست تاج برای رهایی از خطر تعلیق فوتبال ایران بود، گفت: خودم به این مسئله ورود نکردم صالحی امیری هم همین طور؛ اما باید صیانت کنیم تا فوتبال آسیب نبیند و مشکلی برای فوتبال ایران در این مقطع رخ ندهد.

وی ادامه داد: مذاکراتی انجام شد تا تاج براساس ماده ۶۰ ایثارگری به فعالیتش ادامه دهد. تکلیف مابقی افراد در مجمع عمومی فوتبال مطرح شود. 

دبیر کل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش که «آیا حضور مهدی تاج موقتی است؟»، تصریح کرد: چنین بحثی نیست.تاج به لحاظ مقرراتی و با استفاده از ماده قانونی به فعالیتش ادامه می دهد و محدودیت زمانی آن به مجمع خودشان بستگی دارد. 

وی در مورد اینکه توافق شده تاج بماند تصریح کرد: نمی توان نام این کار را توافق گذاشت. تاج از حق قانونی خود استفاده کرده است. 

شهنازی در مورد مشخص شدن تکلیف هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نیز گفت:در مجمع فوتبال در مورد هیات رییسه تصمیم گیری می شود. امیدوارم با اجرای قانون منع به کار گیری بازنشسته ها اجازه دهیم جوان ها هم روی کار بیایند. امیدوارم مسئله در داخل مجمع حل شود تا فیفا هم حساس نشود. 

منبع: مهر